Long Tom Software Engineer

Sử dụng HP Smart Array Raid Controller trên Debian

Máy chủ của tôi vừa được cắm thêm ổ cứng. Tiếp theo tôi sẽ phải tạo RAID và mount các ổ cứng này vào OS để sử dụng. Đơn giản nhất là khởi động lại máy chủ rồi sử dụng công cụ HP Smart Array. Tuy nhiên việc này sẽ ảnh hưởng đến các dịch vụ đang chạy và theo lẽ thường phải thực hiện vào ban đêm. Tôi không thích làm đêm nên tôi đã sử dụng HP Smart ... Đọc tiếp ...

Sử dụng Kafka Reassign Partitions

Để đáp ứng được lượng dữ liệu đầu vào ngày một nhiều, tôi phải thêm một vài Node Kafka vào Cluster hiện tại, khi đó tôi sử dụng Kafka Reassign Partitions để thêm các Node vào mà không ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy Đọc tiếp ...

Ngăn chặn người khác xoá hàng/cột trong Excel

Đã bao giờ bạn gửi một biểu mẫu Excel cho đồng nghiệp và bảo họ điền thông tin vào đó, những chỗ không có thông tin thì để trống nhưng đến lúc nhận lại thì đồng nghiệp tốt bụng của bạn đã xoá tất cả những hàng/cột mà họ nghĩ là thừa đó. Bài này, tôi giới thiệu cách để bạn hạn chế việc đó Đọc tiếp ...

Dựng và sử dụng Kafka Cluster

Bài này tôi trình bày về việc dựng Kafka Cluster và một số lệnh thường dùng trong quá trình sử dụng Kafka Đọc tiếp ...

Một số chú ý khi sử dụng Redis làm Message Queue

Một vài kinh nghiệm của tôi trong quá trình sử dụng Redis làm Message Queue. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn Đọc tiếp ...